Chia sẻ FB Chia sẻ Twitter Sau khi Nghị định 08/2023 của Chính phủ Việt Nam ban hành cho phép doanh nghiệp trả nợ trái phiếu bằng tài sản khác (trước đó chỉ quy định trả bằng tiền), nhiều người sở hữu trái phiếu (trái chủ) cho biết cần nhận […]