Chia sẻ FB Chia sẻ Twitter Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 14 quy định các thiết bị gia dụng, văn phòng, bóng đèn huỳnh quang,… nếu được xếp vào loại hiệu suất thấp (theo tiêu chuẩn Việt Nam) thì phải bị […]