Thứ hai, 18/11/2019, 09:00 (GMT+7) “Trước đây, người ta vẫn nghĩ ‘săn đầu người’ chỉ đơn thuần là việc đi tổng hợp lại các hồ sơ ứng viên tiềm năng rồi gửi cho khách hàng. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy khi chưa gia nhập Navigos Search. Chỉ đến khi […]

Ngày 13/11/2019, hội thảo “Đầu tư vốn nhỏ – Bước đầu đến với tự do tài chính” đã diễn ra với sự tham gia của 2 diễn giả là anh Thái Phạm – Nhà sáng lập cộng đồng Happy.live Đầu tư và Thịnh vượng và ông Bùi Việt Dũng – […]