Visa và Mastercard, hai tổ chức phát hành thẻ tín dụng lớn của Hoa Kỳ, đã lên kế hoạch tăng phí cho người bán tham gia mạng lưới thẻ tín dụng, cũng như phí mỗi lần quẹt thẻ (còn được gọi là phí trao đổi). (Ảnh minh họa: Levent Konuk/Shutterstock) […]