Các chiến lược gia do Venu Krishna dẫn đầu đã phát hiện ra rằng chỉ số Russell 2000 theo dõi các cổ phiếu của công ty vốn hoá nhỏ thường giảm khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu đợt cắt giảm lãi suất. “Chúng tôi nghĩ rằng điều […]

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU