Ảnh: Insider Công việc của tôi tại một nhà kho của Amazon là kiểm soát hàng tồn kho. Tôi sẽ đếm xem có bao nhiêu mặt hàng được đặt trong thùng hoặc theo nhóm, quét mã vạch trên các mặt hàng trong thùng và ghi lại số lượng mặt hàng […]

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU