Theo quy định tại khoản 6 Điều 152 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, nếu bị thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo khoản 2, khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai 2024 mà người dân cố tình không giao nộp lại giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm […]

Đánh giá các hoạt động kinh tế trong nước đang đi đúng hướng, xuất khẩu và FDI tiếp tục tích cực, UOB dự báo GDP quý II tăng 6%. Dự báo đưa ra dựa trên các số liệu đến hết tháng 5 cho thấy triển vọng tích cực về quỹ […]

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, từ năm 2021 trở lại đây xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam liên tục tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ mức 169 triệu USD trong năm 2021 lên 255 triệu USD vào năm 2023, […]

Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ, quy […]

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU