Nói ảnh hưởng của giá dầu lên thị trường chứng khoán là hoàn toàn có cơ sở. Giá dầu có thể tác động lên chỉ số của ngành năng lượng, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ viễn thông theo chiều hướng giảm. Ngược lại vẫn có số […]

Trong bối cảnh một số ngân hàng đưa lãi suất tiền gửi lên trên 10%/năm, Hiệp hội Ngân hàng đề xuất thống nhất áp dụng mức tối đa lãi suất huy động là 9,5%/năm, nhằm ổn định thị trường, giảm áp lực cho người đi vay. Người dân nhiều nơi […]