Từ nay, 5 trường hợp sẽ bị khóa căn cước điện tử mà người dân cần biết

Khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, người dân đã gửi thắc mắc tới Bộ Công an hỏi về các trường hợp bị khoá căn cước điện tử và trường hợp nào thì căn cước điện tử được mở khóa trở lại theo quy định mới?

Trả lời các câu hỏi trên, Bộ Công an cho biết:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 34 Luật Căn cước quy định căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp như sau:

Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa;

Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước;

Khi người được cấp căn cước điện tử chết;

Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

Mỗi công dân chỉ có 1 căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an tạo lập. Ảnh: VGP

Căn cứ theo khoản 2 Điều 34 Luật Căn cước quy định căn cước điện tử được mở khóa trong các trường hợp sau đây:

Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm a khoản 1 Điều này yêu cầu mở khóa;

Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được trả lại thẻ căn cước;

Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này yêu cầu mở khóa.

Đồng thời, khi khóa căn cước điện tử đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử.

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử.

Thông tin căn cước của người dân chính là thông tin dùng để xác định danh tính điện tử và tạo lập tài khoản định danh điện tử (gọi là căn cước điện tử).

Mỗi công dân chỉ có 1 căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an tạo lập; việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử phải sử dụng căn cước điện tử.

Căn cước điện tử được sử dụng để thực hiện các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của người dân.

Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước; Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.


Theo Duy Anh

Nguồn

Next Post

Cuộc đua tăng lãi suất ngày càng ''nóng'', người dân gửi tiền vào đâu để có lãi trên 6%/năm?

Wed Jul 10 , 2024
7 ngân hàng niêm yết mức lãi từ 6%/năm Sáng 9/7, VietBank vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động, qua đó trở thành ngân hàng thứ 7 tăng lãi suất trong tháng 7/2024, đồng thời là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong […]

You May Like

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU