BIDV triển khai mua trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng quốc tế

<a href="http://vneconomy.vn/bidv-trien-khai-mua-tra-gop-lai-suat-0-qua-the-tin-dung-quoc-te-20190116101312224.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/16/chuongtrinhtragopthetindung-15476079996031981929039-crop-15476080085361357536819.jpg" /></a>Việc hợp tác giữa ngân hàng và các đơn vị kinh doanh để đưa dịch vụ trả

Read more

Sau động tác thật, Ngân hàng Nhà nước dồn dập mua ròng ngoại tệ

<a href="http://vneconomy.vn/sau-dong-tac-that-ngan-hang-nha-nuoc-don-dap-mua-rong-ngoai-te-20190115090326309.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/15/0-1547517711041998362458-crop-1547517738584200357139.jpg" /></a>Lượng mua ròng đến đầu tuần này đã khoảng 1,3 tỷ USD, lãi suất liên ngân hàng

Read more

Thống đốc: “Ngân hàng cần có trách nhiệm trước tín dụng đen”

<a href="http://vneconomy.vn/thong-doc-ngan-hang-can-co-trach-nhiem-truoc-tin-dung-den-20190114205714865.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/14/0-15474741653391752820026-crop-1547474178575916014033.jpg" /></a>Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về hướng giải pháp tham gia xử lý tình trạng

Read more
/* */