Sử dụng thời gian hiệu quả để làm việc 6 tháng bằng người khác làm 20 năm cũng là hàm ý sâu xa trong lời khuyên của chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ dành cho người trẻ khi khởi nghiệp. Để theo đuổi những đam […]