7 trường hợp sẽ bị hủy sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 6 Điều 152 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, nếu bị thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo khoản 2, khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai 2024 mà người dân cố tình không giao nộp lại giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền được quyền hủy sổ đỏ đã cấp đó.

Cụ thể, sổ đỏ sẽ bị hủy khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc một trong những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận dưới đây nhưng lại không giao nộp lại Giấy chứng nhận gồm:

1. Bị thu hồi toàn bộ diện tích đất được ghi trên sổ đỏ, sổ hồng.

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận.

3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà bắt buộc cần phải cấp mới Giấy chứng nhận.

4. Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã cấp không đúng các thông tin về: Thẩm quyền Đối tượng sử dụng đất Diện tích đất Mục đích sử dụng đất Thời hạn sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất Đất không đủ điều kiện được cấp sổ.

5. Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy.

6. Thực hiện đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án mà người thi hành án lại không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp.

7. Có bản án, quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị về việc thi hành bản án của cơ quan thi hành án quyết định theo quy định có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

(Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp là cơ quan thực hiện cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 136 Luật Đất đai 2024).


Theo Nhật Anh

Nguồn

Next Post

Tác động đến kinh tế Việt Nam thế nào?

Thu Jun 13 , 2024
Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, điều này giúp các ngân hàng trung ương trên thế giới tự chủ hơn trong việc cắt giảm lãi suất dựa trên tình hình mỗi nước. Trước đó, nhiều ngân hàng trung ương đã theo chân Fed trong việc tăng lãi […]

You May Like

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU