Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Quảng Nam: Duy Trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Tue Nov 23 , 2021
Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2018, xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Những năm qua, Duy Trung không những duy trì thành quả xã NTM và […]