Tường An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Bộ GTVT đề xuất dùng ngân sách thanh toán cho các trạm BOT bị phản đối

Thu May 21 , 2020
Lượt xem: 31 Với 4 trạm BOT bị người dân phản đối quyết liệt, Bộ GTVT đ‌ề xuất dùng ngân sách trả cho chủ đầu tư 2 trạm, 1 trạm sẽ gi‌ảm giá để tiếp tụ‌c thu, nhưng “trường hợp quá khó khăn” thì cũng sẽ dùng ngân sách để […]
%d bloggers like this: