Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Nợ công vẫn tiềm ẩn rủi ro

Tue Jun 11 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/no-cong-van-tiem-an-rui-ro-20190610002738211.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/10/no-1560101173878197876841-crop-15601011813141082966611.jpg" /></a>Danh mục nợ nước ngoài của Chính phủ vẫn tập trung vào 4 loại tiền chủ đạo gồm SDR, JPY, USD và EUR Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG