Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Bị dây cao su buộc đồ bắn mạnh vào mắt, người đàn ông bị rụng tròng đen | Sức khỏe

Mon Apr 15 , 2019
Người đàn ông trên có cảm giác đau, bị hội chứng song thị (nhìn một vật thành hai vật) và nhìn mọi vật mờ mờ trong suốt 1 tuần sau khi xảy ra tai nạn trên. Anh dùng dây cao su để buộc chắc đồ trên xe máy, nhưng thật […]