Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

EVNHANOI giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Mon Aug 9 , 2021
Đại diện EVNHANOI cho biết, việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt này áp dụng cho 2 đối tượng khách hàng. Đối tượng thứ nhất là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại thủ đô với mức hỗ trợ giảm giá điện cụ thể là: […]