Tràn lan "tín dụng đen", 170 vụ lừa đảo lãi suất cao vỡ nợ nghìn tỷ

<a href="http://vneconomy.vn/tran-lan-tin-dung-den-170-vu-lua-dao-lai-suat-cao-vo-no-nghin-ty-20190110112322097.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/10/tin-dung-den-154709449024182468995-crop-15470945012401661004432-crop-15470944310171875451848.jpg" /></a>Có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng khiến vỡ nợ dây chuyền

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *