Tường An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Giá giảm mạnh, xuất khẩu hồ tiêu 8 tháng mới mang về 571 triệu USD

Sat Aug 24 , 2019
Do giá hồ tiêu xuất khẩu giảm mạnh 23,4% so với cùng kỳ, nên 8 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất khẩu hồ tiêu cả nước mới đạt 571 triệu USD. Nguồn