Tường An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Rà soát cơ sở pháp lý việc thu hồi đất doanh nghiệp đã cổ phần hóa

Tue Jul 16 , 2019
Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đối với Bộ Tài chính trong việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG