Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Hạn chế cá nhân vay tiền ngân hàng mua nhà, nên hay không?

Mon May 13 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/han-che-ca-nhan-vay-tien-ngan-hang-mua-nha-nen-hay-khong-2019051316121488.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/13/cap-nhat-lai-suat-cho-vay-mua-nha-sau-tet-bb-baaabrazvi-1557738680743465306272-crop-15577387181421296380508.jpg" /></a>Thị trường bất động sản trong nước hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng và vốn trực tiếp từ người dân Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG