Thủ tướng chỉ thị đẩy lùi "tín dụng đen"

<a href="http://vneconomy.vn/thu-tuong-chi-thi-day-lui-tin-dung-den-20190425215103582.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/25/tin-dung-den-154709449024182468995-crop-15528886431791833124367-1556203717097296092728-crop-1556203722095477002926.jpg" /></a>Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cùng các địa phương cùng vào cuộc đẩy lùi "tín dụng đen"

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Hoang tàn chốn ăn chơi một thời của vua Bảo Đại

Thu Apr 25 , 2019
Từng được xem là nơi nghỉ dưỡng của vua, hoàng hậu và các quan thời Bảo Đại, thế nhưng sau gần chục năm đóng cửa để triển khai khu nghỉ dưỡng cao cấp; khu du lịch Bảo Đại hiện chỉ là một công trường bị băm nát, nham nhở. Link […]