Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Bốn bất đồng của Mỹ - Trung trên bàn đàm phán

Tue Sep 10 , 2019
Khi đàm phán thương mại Mỹ – Trung đổ vỡ hồi tháng 5/2019, Mỹ đổ lỗi Trung Quốc rút lại các cam kết. Ngược lại, nước này khẳng định trong Sách trắng rằng Mỹ đưa ra những yêu cầu vô lý và lập luận họ đã đạt được […]