Thị trường TPCP ngày 7/12: Lãi suất thực hiện dao động nhẹ

Với 7 kỳ hạn có lãi suất thực hiện biến động so với phiên liền trước, mức độ dao động chỉ từ giảm 24 điểm cho đến tăng 23 điểm cơ bản.Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 7/12/2018, thị trường có xu hướng chào mua và chào bán cân bằng, trong đó kỳ hạn 3 năm và 5 năm có khối lượng chào mua, chào bán lớn nhất, đạt 4,1 triệu trái phiếu ở mỗi bên chào giá tại mỗi kỳ hạn.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng, 1 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7-10 năm, 10 năm và 10-15 năm, với tổng khối lượng thực hiện đạt hơn 16,13 triệu trái phiếu.Biến động lãi suất

Trong phiên giao dịch ngày 7/12/2018, lãi suất chào tại các kỳ hạn 9 tháng, 1 năm, 3 năm và 10-15 năm giảm từ 1 đến 10 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các 3- 5 năm, 7 năm, 7-10 năm, 10 năm và 15 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, 5 năm, 5-7 năm và 20 năm tăng từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 9 tháng, 1 năm, 5 năm và 7-10 năm giảm từ 1 đến 24 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 5-7 năm, 10 năm và 10-15 năm tăng từ 5 đến 23 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.Biến động lãi suất chào giá từ ngày 3-7/12

Nguồn :Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *