Tường An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Cần làm gì để gọi vốn thành công và khi nào nên gọi vốn cho dự án khởi nghiệp ?

Tue Aug 13 , 2019
Nên gọi vốn vào giai đoạn nào của dự án khởi nghiệp và gọi vốn ở đâu thì không phải founder nào cũng chuẩn bị kỹ càng. Chắc chắn một điều ra nằng mọi công ty khởi nghiệp đều cần tiền để tăng trưởng. Nguồn