Thanh toán không tiền mặt góp phần phòng chống tội phạm kinh tế

<a href="http://vneconomy.vn/thanh-toan-khong-tien-mat-gop-phan-phong-chong-toi-pham-kinh-te-20190611151120881.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/11/136ca54958f5bdabe4e4-1560240429394525269892-crop-15602404923411670607334.jpg" /></a>Giao dịch không tiền mặt góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy minh bạch và phòng chống tham nhũng, rửa tiền, chống tội phạm kinh tế

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Trung Quốc tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam

Tue Jun 11 , 2019
Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc ngày càng leo thang, các nhà đầu tư Trung Quốc tăng mạnh đầu tư sang Việt Nam hơn 7 tỷ USD, vượt qua số vốn của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore, theo Cục Đầu tư nước ngoài tính đến hết ngày […]