Techcombank miễn phí mọi giao dịch trực tuyến F@st Ebank cho doanh nghiệp

<a href="http://vneconomy.vn/techcombank-mien-phi-moi-giao-dich-truc-tuyen-fst-ebank-cho-doanh-nghiep-20190113205355589.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/13/hinh-techcombank-154738752368312828122-crop-1547387535692265360806.png" /></a>Theo đó, doanh nghiệp sẽ được hoàn toàn miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống Techcombank khi sử dụng ngân hàng điện tử F@st Ebank

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *