Ô tô và dầu thô giúp thu ngân sách ngành hải quan tăng đột biến

<a href="http://vneconomy.vn/o-to-va-dau-tho-giup-thu-ngan-sach-nganh-hai-quan-tang-dot-bien-20190408125412108.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/8/10/o-to-1533915331106511785992-crop-1554702770885347617771.jpg" /></a>Số thu từ hai mặt hàng ô tô và dầu thô đạt 13.665 tỷ đồng trong quý 1/2019, tăng đến gần 978%  so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *