“Sửa Thông tư 36 không tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản”

<a href="http://vneconomy.vn/sua-thong-tu-36-khong-tac-dong-tieu-cuc-den-thi-truong-bat-dong-san-20190614140111312.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/14/thi-truong-bat-dong-san-tphcm-vnf-1560495748441988938607-crop-15604957520071023734906.jpg" /></a>"Những điều chỉnh giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản"

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *