Shophouse mặt đường lớn tại đô thị biển: Khao khát của giới đầu tư 2019?

Vị trí vốn được coi là yếu tố thượng tôn, quyết định cho giá trị của bất động sản. Với đặc thù của shophouse, tầm ảnh hưởng của vị trí càng lớn, thậm chí còn tác động đến khả năng sinh tồn của dòng sản phẩm này.

Link nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *