Sau gần thập kỷ, Việt Nam tính giảm dự trữ bắt buộc cho lượng tiền lớn

<a href="http://vneconomy.vn/sau-gan-thap-ky-viet-nam-tinh-giam-du-tru-bat-buoc-cho-luong-tien-lon-20190209042511394.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/9/0-15496609483291871380823-crop-15496609801921929428514.jpg" /></a>Mức giảm dự kiến khá mạnh, áp dụng cho một lượng lớn tiền gửi tại một số ngân hàng thương mại

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *