Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi chưa thực sự bền vững

Tue Sep 10 , 2019
Chiều 10/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi […]