Những mối lo không nhỏ cho lạm phát

Nhìn lại diễn biến 2 tháng đầu năm, xu hướng chủ đạo của nền kinh tế vẫn ổn định và khả quan. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số dấu hiệu đáng quan ngại, đặc biệt đối với lạm phát khi giá điện đang được dự kiến sẽ tăng 8,36% ngay trong tháng 3 và dịch bệnh trên lợn.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *