Những lợi ích khi vay vốn ngân hàng

<a href="http://vneconomy.vn/nhung-loi-ich-khi-vay-von-ngan-hang-20190312182253201.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/12/ivb-vneconomy-15523896275182087180164-crop-15523896549041137225364.png" /></a>Ngân hàng Indovina đang triển khai chương trình "Vay ưu đãi – Lãi như mơ" với mức lãi suất cố định chỉ từ 7,99%/năm

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *