NHNN Yên Bái: Tập trung vốn vào các chương trình tín dụng mục tiêu

Trong quý II/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục có các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thống đốc NHNN… 

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *