Nhiều ngân hàng sắp "lên ghế nóng" trước cổ đông

<a href="http://vneconomy.vn/nhieu-ngan-hang-sap-len-ghe-nong-truoc-co-dong-2019031622521786.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/16/0-15527514526281071621717-crop-15527514705531479664404.jpg" /></a>Xét về tạo lợi ích cho cổ đông, tái cơ cấu ngân hàng sau nhiều năm vẫn chưa cụ thể hóa cải thiện

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *