Nhà băng chạy nước rút cuối năm

Một vấn đề được các nhà băng gấp rút triển khai trong thời điểm này là tăng vốn, một mặt để gia tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh; mặt khác cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu cao hơn về vốn khi mà chỉ còn hơn 1 năm nữa, Thông tư 41/2016/NHNN sẽ chính thức có hiệu lực.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *