Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thu mua thóc, gạo

Thu Aug 12 , 2021
Lượt xem: 293 Ngày 12/8, Bộ Công Thương có văn bản gửi Thủ tướng về việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thua mua thóc, gạo hàng hóa. Doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thu mua thóc, gạo […]