Mặt bằng lãi suất ra sao khi giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn?

<a href="http://vneconomy.vn/mat-bang-lai-suat-ra-sao-khi-giam-ty-le-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han-20190425154522604.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/14/1458627437-hang-loat-ong-lon-ngan-hang-tang-lai-suat-1536883967844687045593-crop-1556181910858158860921.jpg" /></a>Việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ góp phần làm tăng lãi suất huy động trên thực tế

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

NAPAS tiếp tục thực hiện miễn và giảm phí dịch vụ chuyển mạch cho ngân hàng

Fri Apr 26 , 2019
NAPAS sẽ tiếp tục giảm từ 47% – 80% phí dịch vụ chuyển mạch (tùy theo loại giao dịch) cho các Ngân hàng thành viên hoàn thành các điều kiện kỹ thuật để chuyển đổi thẻ từ sang theo tiêu chuẩn thẻ chip nội địa từ 1/5/2019. Link nguồn DOANH […]