Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Bộ Tài chính lý giải vì sao không đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vừa

Wed May 15 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/bo-tai-chinh-ly-giai-vi-sao-khong-de-xuat-giam-thue-cho-doanh-nghiep-vua-20190515095745658.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/10/29/doanh-nghiep-1540786853745720699461-crop-1557888886176880540570.jpg" /></a>Nếu đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cả các doanh nghiệp vừa thì có thể giảm thu ngân sách đến hơn 19.500 tỷ mỗi năm Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG