Kiểm toán chỉ ra hàng loạt tồn tại ở Agribank

<a href="http://vneconomy.vn/kiem-toan-chi-ra-hang-loat-ton-tai-o-agribank-20190523231649888.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/23/images5355912agribank-15586279987261325850287-crop-1558628009598849888202.jpg" /></a>Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ ngân sách 2017, Agribank được nêu tên khá nhiều trong nội dung kết quả kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức tài chính ngân hàng

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Thời điểm chưa từng có 70 năm

Sat May 25 , 2019
Những tính toán cứng rắn của tổng thổng Mỹ Donald Trump dần rõ ràng hơn. Triển vọng kinh tế toàn cầu u ám khiến chứng khoán, tài chính và giá dầu giảm sốc. Thế giới hướng tới khoảng thời gian tồi tệ nhất từ kể từ Chiến tranh lạnh Xô-Mỹ. […]