Tường An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Sự bế tắc trên thị trường dầu mỏ có thể kéo dài sang tháng 8

Wed Jul 14 , 2021
Bế tắc nảy sinh khi UAE muốn đánh giá lại mức cơ sở của mình như một điều kiện tiên quyết để đồng ý với đề xuất tăng dần sản lượng mà 22 thành viên khác của OPEC+ đã thống nhất. Nguồn bài viết DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG