Site icon DOANH NGHIỆP & THỊ TRƯỜNG

Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh

Vừa qua, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (Ban QLDA) thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh. Cuộc thi ghi nhận 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

Mặt bằng vị trí xây cầu

Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn phương án đảm bảo tính tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, xây dựng, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế; đồng thời có hình thái kiến trúc đặc trưng, tiêu biểu của địa phương, ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo được điểm nhấn thu hút du khách, phù hợp với cảnh quan gắn du lịch tuyến kênh xáng Xà No trong tương lai.

Sau thời gian phát động và thi tuyển, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (Ban QLDA) thông báo kết quả thi tuyển như sau:

  • 01 Giải Nhất: Phương án thiết kế “Quăng chài – Kéo lưới” có mã số “AB0002” của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế ADA và Cộng sự (CCU – ADA). Trị giá giải thưởng là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
  • 01 Giải Nhì: Phương án thiết kế “Cầu Vòng Hậu Giang” có mã số “AB0003” của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế ADA và Cộng sự (CCU – ADA). Trị giá giải thưởng là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
  • 01 Giải Ba: Phương án thiết kế “Song ngư hội tụ – nhìn đến tương lai” có mã số “AH2301” của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam – Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chân Tín (SLCC – BKTECHS – CHAN TIN). Trị giá giải thưởng là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Uyên Thư – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúcNguồn

Exit mobile version