Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào nền kinh tế 328,7 nghìn tỷ trong 4 tháng

Mon May 13 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-dau-tu-vao-nen-kinh-te-3287-nghin-ty-trong-4-thang-20190513090359039.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/5/11/bao-hiem-15260249099931095144879-crop-1557712979705560846607.jpg" /></a>Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 328,7 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2018, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG