Huyện An Dương vẫn tiếp tục lộ trình lên quận


Ngày 6/8/2021, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng vẫn tiếp tục thực hiện các bước chuyển đổi đơn vị hành chính huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

Văn bản nêu rõ: “Trong khi chờ Trung ương ban hành các văn bản quy định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, yêu cầu các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế; UBND huyện An Dương tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4004/UBND–NV ngày 18/6/2021.

Sau khi Trung ương ban hành quy định mới về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định; báo cáo và đề xuất UBND thành phố trình Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương xây dựng đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận”.

Công văn số 4004/UBND-NV ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Hải Phòng có nội dung như sau:

  1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy:

– Tờ trình về việc cho chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

– Đề xuất, báo cáo việc thành lập Ban chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận; dự thảo Kế hoạch của Ban chỉ đạo; dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban chỉ đạo.

  1. Về việc hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I:

            – Giao UBND huyện An Dương lập báo cáo rà soát, đánh giá để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I đối với huyện An Dương; trình UBND thành phố (qua Sở Xây dựng để tổng hợp).

            – Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện An Dương hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I đối với huyện An Dương.  1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố bố trí các nguồn vốn, các cơ chế chính sách để đầu tư nâng cấp huyện An Dương nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn về cơ cấu phát triển kinh tế – xã hội, hệ thống hạ tầng đô thị đảm bảo điều kiện thành lập quận, phường tại huyện An Dương.

Trước đó, Diễn đàn Doanh nghiệp có đưa tin, ngày 28/7/2021 Sở Nội vụ Hải Phòng có báo cáo đề xuất UBND thành phố tạm dừng việc xin chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, ngày 22/7/2021, Bộ Nội vụ đã có công văn 3582/BNV-CQĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thành lập và điều chỉnh địa giới hành chính đô thị. Theo đó, Bộ Nội vụ đang thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc xin chủ trương thành lập và điều chỉnh địa giới để thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng đang thực hiện quy trình xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.Một góc khu Hoàng Huy – Đây sẽ là một thôn mới của xã An Đồng huyện An Dương

Được biết, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025, mục tiêu đề ra là đến trước năm 2025, thành phố sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận; huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Tiếp đó, sẽ chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ Hải Phòng, căn cứ vào Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thì hiện nay huyện An Dương mới chỉ đạt 2/5 tiêu chuẩn (dân số, diện tích), còn 3/5 tiêu chuẩn chưa đạt (Tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc; Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội; Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị).

Việc hoàn thành các tiêu chí còn lại để huyện này có thể chuyển đổi đơn vị hành chính quận cũng không khó, bởi An Dương là huyện có vị trí địa lý quan trọng trong phát triển kinh tế của Hải Phòng với hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, cùng các Khu công nghiệp: KCN An Dương, KCN Tràng Duệ,…mức độ tăng trưởng kinh tế cao, tốc độ đô thị hóa nhanh.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Giá tăng cao, 'đại gia' Trung Quốc chi 2,51 tỷ USD mở rộng nhà máy đồng lớn bậc nhất thế giới ở Congo

Sun Aug 8 , 2021
China Molybdenum có 80% cổ phần tại Tenke Fungurume, một trong những mỏ đồng – coban lớn nhất thế giới. China Molybdenum chi 2,51 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại Tenke.   China Molybdenum, công ty lớn của Trung Quốc, […]