Hoàn tiền nhiều với gói sản phẩm VPPower từ VPBank

<a href="http://vneconomy.vn/hoan-tien-nhieu-voi-goi-san-pham-vppower-tu-vpbank-20190314151943411.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/14/anh-casa-bundle-1552551109145310250623.jpg" /></a>Với ưu đãi "chi tiêu càng lớn, hoàn tiền càng cao", gói VPPower của VPBank sẽ đem lại khả năng hoàn tiền tối đa lên tới 8,34%

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *