Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Ngành ngân hàng quyết liệt với “tín dụng đen”

Mon Jun 10 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/nganh-ngan-hang-quyet-liet-voi-tin-dung-den-20190603164412606.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/3/tindung-den-155955482967342994229-crop-1559554839825637749534.jpg" /></a>Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa giao nhiệm vụ do các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước chủ trì, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành… để góp phần hạn chế "tín dụng đen" Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG