Giá vàng, USD tiếp tục đi xuống

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-usd-tiep-tuc-di-xuong-20190516104330649.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/16/1-1557978127873500655165-crop-15579781340041050785797.jpg" /></a>So với mức đỉnh thiết lập vào tuần trước, giá USD tự do và ngân hàng đã giảm tương ứng khoảng 100 đồng và 120 đồng

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *