Giá vàng miếng lên đỉnh 1 tháng, USD lại tăng mạnh

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-len-dinh-1-thang-usd-lai-tang-manh-20190514110942999.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/14/1-15578068976121556876274-crop-15578069014021851954809.jpg" /></a>Giá USD tự do và ngân hàng đồng loạt tăng mạnh trở lại sau mấy ngày sụt giảm

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tue May 14 , 2019