Giá vàng miếng giảm nhẹ, USD tự do chững

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-giam-nhe-usd-tu-do-chung-20190111101634954.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/11/1-1547176548228894040350-crop-1547176552034793941285.jpg" /></a>Từ cuối năm ngoái đến nay, giá vàng trong nước nhận được sự hỗ trợ từ xu hướng tăng của giá vàng thế giới

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *