Giá vàng giảm nhẹ, USD tự do và ngân hàng tăng sau nghỉ lễ

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-giam-nhe-usd-tu-do-va-ngan-hang-tang-sau-nghi-le-20190211111127611.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/11/1-1549858150570111037600-crop-15498581570111314877740.jpg" /></a>Giá các sản phẩm vàng 999,9 đang được đẩy lên cao hơn nhiều so với giá vàng miếng

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *