Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Techcombank chính thức được trao quyết định áp dụng chuẩn mực Basel II

Wed Jun 12 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/techcombank-chinh-thuc-duoc-trao-quyet-dinh-ap-dung-chuan-muc-basel-ii-20190612181401935.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/12/mg4727-15603378499112092349187-crop-156033798259535924545.jpg" /></a>Theo quyết định, Techcombank có trách nhiệm vận hành chính thức hệ thống tính tỷ lệ an toàn vốn chậm nhất ngày 22/6/2019 Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG